TE#05 | Security Perspective during Product Development


Sau khi Event Graph Development Fundamentals đã được tổ chức thành công, Gambaru sẽ tiếp tục mang đến cho cộng đồng Developer một bất ngờ mới ở số tiếp theo.

Technical Event #05 sẽ là sự tham gia, chia sẻ đến từ idol Hiếu PC, hiện Hiếu đang là một chuyên gia về Cyber Security, nhân vật nổi tiếng suốt thời gian qua khi nhắc đến các vấn đề về bảo mật.

Technical Event #05 Cybersecurity
Technical Event #05 Cybersecurity
Nếu bạn cần hiểu thêm về giá trị thông tin, dữ liệu, và bảo mật an toàn thông tin cho sản phẩm của mình hay quan ngại trước tình hình lộ, lọt hay bị hack mất dữ liệu ngày càng gia tăng và gây ra nhiều ảnh hưởng không nhỏ đối với các tổ chức, và người sử dụng nền tảng hay sản phẩm thì đừng bỏ qua buổi chia sẻ ‘cực phẩm’ này nhé.