Welcome to Gambaru
Only invited users can experience new Gambaru

Registration succeeded!
An invitation code will be sent to you soon.

What will you do white waiting for invitation?

Let's take a look on all job postings on Gambaru!

GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • Competitive salary and benefits package
 • Career growth and development opportunities
26 days ago
2D Animation  2 yearsAdobe After Effects  2 yearsGame Development  2 years
Unity  2 yearsCocos2dx  2 years

GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • Competitive compensation package
 • Open, direct, collaborative, and no-politics working environment
1 months ago
Typescript  6 yearsGIT  6 yearsFront-end (ReactJS, VueJS, NextJS)  6 years
Javascript  5 yearsReact  5 yearsVuejs  5 yearsNextJS  5 yearsDatabase  5 years

GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • Competitive compensation package
 • Open, direct, collaborative, and no-politics working environment
2 months ago
Creativity  Less than 1 yearMarket Research  Less than 1 yearE-commerce projects, CRM, marketing, and ERP products  Less than 1 year
Analytical Thinking  Less than 1 yearAttention to detail  Less than 1 year

GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • Competitive salary and benefits package
 • A collaborative and innovative work environment
2 months ago
Game Testing  1 yearComputer Science Fundamentals  1 yearWeb testing  1 year
Functional Testing  1 yearIntegration Testing  1 yearSystem Testing  1 yearAPI Testing  1 yearUnit Testing  1 year
 • 0 like(s)
 • 44 view(s)

Một nhà phát triển, cựu giám đốc sáng tạo của EverQuest 2, Raph Koster, đã vẽ ra một bức tranh đặc biệt ảm đạm về tương lai ngành game.


 • 0 like(s)
 • 349 view(s)

Tuần này, mời bạn đến với các tin tức game mới nhất của tuần vừa qua… Ơ, sao thấy kì kì. Microsoft hoàn tất việc mua lại Activision, vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử, trị giá 69 tỷ USD Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Anh về cơ bản đã bật […]


 • 0 like(s)
 • 287 view(s)

TGS 2023 dự kiến sẽ có ít nhất 770 đơn vị tham gia triển lãm, trong đó gần một nửa đến từ hải ngoại. Có tổng cộng 2.684 gian hàng. Đây là một số con số cao nhất từng được ghi nhận.