Welcome to Gambaru
Only invited users can experience new Gambaru

Registration succeeded!
An invitation code will be sent to you soon.

What will you do white waiting for invitation?

Let's take a look on all job postings on Gambaru!

GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
  • Competitive salary and benefits package
  • Opportunity to work with a dynamic and supportive team
1 months ago
C++  3 yearsUnreal Engine  3 yearsCharacter movement  3 years
AWS  2 years

GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
  • Competitive salary and benefits package
  • Career growth and development opportunities
1 months ago
Game Concept  2 yearsGame Design  2 years
Scripting  1 yearTeamwork  2 yearsEffective communication  2 years
  • 0 like(s)
  • 318 view(s)

Nếu bạn đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ “software defined vehicle” – thuật ngữ đã xuất hiện khắp CES 2024 – bài viết này sẽ giúp bạn một tay. “Software defined vehicle” (hay SDV) không phải là mới gì cả, nó đã xuất hiện từ giữa đến cuối những năm 2010 […]


  • 0 like(s)
  • 255 view(s)

Một nhà phát triển, cựu giám đốc sáng tạo của EverQuest 2, Raph Koster, đã vẽ ra một bức tranh đặc biệt ảm đạm về tương lai ngành game.


  • 0 like(s)
  • 702 view(s)

Tuần này, mời bạn đến với các tin tức game mới nhất của tuần vừa qua… Ơ, sao thấy kì kì. Microsoft hoàn tất việc mua lại Activision, vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử, trị giá 69 tỷ USD Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Anh về cơ bản đã bật […]