Welcome to Gambaru
Only invited users can experience new Gambaru

Registration succeeded! An invitation code will be sent to you soon.

What will you do white waiting for invitation?

Let's take a look on all job postings on Gambaru!
private-logo

FRONT-END DEVELOPER

Gambaru's client
Sign in to viewQuantity: 1
13 days agoTokyo
ReactjsAngular 4+NextJSFirebaseGraphqlNgrxHTML & CSS
private-logo

Unity Developer

Gambaru's client
Sign in to viewQuantity: 5
2 months agoHo Chi Minh
UnityC#Game Development
private-logo
2 months agoHo Chi Minh
JavaSpring FrameworkMongodbAWSGraphql
private-logo

AWS Cloud Engineer

Gambaru's client
Sign in to viewQuantity: 5
2 months agoTokyo
AWSSystem ManagementPostgrePythonPHPRuby.Net
  • 1 like(s)
  • 135 view(s)

Nhằm đảm bảo tất cả các hồ sơ trên Gambaru đều nhận được cơ hội công việc tốt nhất và phù hợp nhất, Gambaru Team đã cân nhắc và quyết định không thể bỏ qua bước kiểm duyệt hồ sơ.


  • 1 like(s)
  • 241 view(s)

Nhân sự kiện ra mắt Gambaru phiên bản mới vào ngày 11.08, bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ những thắc mắc của bạn trước khi đăng ký và ứng tuyển công việc trên nền tảng của chúng tôi.


  • 0 like(s)
  • 166 view(s)

Công việc có mức lương cao đa số đều chiếm phần lớn quỹ thời gian của bạn. Thời gian thật sự chất lượng cho bản thân, gia đình và bạn bè cũng vì thế mà giảm xuống.


Mobile version will be updated soon

Meanwhile, please use our web version
Thank you and see you there!