3 Result agile-software-development found

  • 0 like(s)
  • 1069 view(s)

Product owner là một trong những vị trí có giá trị cao trong một đội như vậy. Đây cũng là một vị trí rất xứng đáng để làm việc — xét về kinh nghiệm chuyên môn và mức lương.


  • 0 like(s)
  • 725 view(s)

Tháng 2 năm 2021 tròn đúng kỷ niệm 20 năm Tuyên ngôn phát triển Phần mềm Agile – một cuộc cách mạng trên thị trường phần mềm và có tầm ảnh hưởng trên nhiều ngành nghề.


  • 0 like(s)
  • 1818 view(s)

Scrum là công cụ tạo nên thành công của rất nhiều team trong suốt nhiều năm nay và có thể nói, yếu tố thành công chủ yếu xoay quanh 5 giá trị của Scrum.