3 Result back-end found

  • 1 like(s)
  • 2529 view(s)

Mọi thứ bạn thấy trên website đều được xây dựng bằng front end development (đôi khi còn được gọi là front end web development) – và những người đứng đằng sau nó là: front end developer.


  • 0 like(s)
  • 2859 view(s)

Backend Development đề cập tới việc phát triển ở phía máy chủ. Nó tập trung vào cơ sở dữ liệu, scripting, kiến trúc website. Nó bao gồm các hoạt động đằng sau (behind-the-scene) xảy ra khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên website.


  • 0 like(s)
  • 1688 view(s)

Việc xem qua những câu hỏi phỏng vấn giúp bạn kiểm tra lại mình còn thiếu sót ở đâu, phần nào lâu rồi chưa có cơ hội xem lại. Lấp đầy những “kẽ hở li ti” là cách tuyệt vời để trau dồi cũng như nâng cao kiến thức.