2 Result clean-code found

  • 1 like(s)
  • 1003 view(s)

Định nghĩa phổ biến nhất của clean code là code dễ hiểu và dễ thay đổi. Nhìn bề ngoài, điều này có thể khiến người ta phải gật đầu và vuốt cằm tán dương, nhưng cuối cùng thì đó là một trong những định nghĩa nói lên điều gì đó mà không thực sự nêu rõ bất cứ điều gì.


  • 0 like(s)
  • 1996 view(s)

Ask yourself if there is a better solution for solving problems or complexity within your code.