2 Result data-engineer found

  • 0 like(s)
  • 161 view(s)

Một data engineer (kỹ sư dữ liệu) giống như một con dao đa năng Thụy Sĩ trong không gian dữ liệ


  • 2 like(s)
  • 144 view(s)

DataOps là một tập hợp các phương pháp thực hành, chuẩn mực văn hóa và các mô thức kiến trúc giúp cho các chuyên gia dữ liệu phân phối giá trị một cách nhanh chóng.