2 Result du-lich-nhat-ban found

  • 1 like(s)
  • 187 view(s)

Nhật Bản đã dở bỏ hoàn toàn các hạn chế biên giới nhập cảnh với du khách quốc tế. Kể từ ngày 11/10, du khách có thể du lịch tự túc đến Nhật Bản mà không chịu bất cứ giới hạn nào, gần quay về như thời điểm trước đại dịch. Tuy nhiên, người nhập cảnh phải xuất […]


  • 1 like(s)
  • 918 view(s)

Higashikawa là một thị trấn nhỏ nằm tại tỉnh Hokkaido – vùng cực Bắc của Nhật Bản, dân số khoảng hơn 8000 người và chủ yếu làm nông nghiệp.