1 Result facebook found

  • 1 like(s)
  • 538 view(s)

Cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt cho biết metaverse “không nhất thiết là điều tốt nhất cho xã hội loài người” và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của công nghệ AI.