2 Result freelancer found

  • 0 like(s)
  • 1474 view(s)

Bạn đang theo đuổi sự nghiệp 3D Design (hoặc sắp sửa theo đuổi) mà không biết nên theo “nghiệp” freelance hay đi làm công sở?  GIANTY và Gamba đợt này sẽ song kiếm hợp bích cùng Đại học FPT Đà Nẵng, đem đến cho các bạn buổi chia sẻ hứa hẹn chất lượng từ hai […]


  • 0 like(s)
  • 1169 view(s)

Tiếp tục cập nhật về những tác động của đại dịch COVID-19 lên giới công nghệ hay kế hoạch remote work của các doanh nghiệp công nghệ trong năm nay, Gambaru mời bạn theo dõi những dự đoán về xu hướng làm việc nói chung trong tương lai.