7 Result futureofwork found

 • 0 like(s)
 • 490 view(s)

Nhiều tổ chức sẽ bắt đầu sử dụng các ứng dụng hỗ trợ biểu đồ kỹ năng (skill graph) để điều hướng sự giao thoa mới xảy ra giữa công việc và người lao động


 • 0 like(s)
 • 317 view(s)

Khoảng 40% các công ty trong danh mục đầu tư của Educapital được thành lập hoặc đồng sáng lập bởi một phụ nữ.


 • 0 like(s)
 • 956 view(s)

Ngày càng nhiều các nghiên cứu về future of work đã và đang xuất hiện trong thế giới kinh doanh


 • 0 like(s)
 • 741 view(s)

Mức độ quan tâm với từ khóa “metaverse” trên công cụ tìm kiếm Google đã giảm mạnh. Tuy nhiên, mặc cho làn sóng có thể đang suy yếu, có vẻ như các công ty vẫn đang rất muốn nhúng chân vào thế giới ảo.


 • 2 like(s)
 • 1199 view(s)

Trong future of work, việc làm sẽ mang tính tạm thời và năng động hơn – chi phí chuyển đổi giữa các công việc sẽ thấp hơn, cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn


 • 0 like(s)
 • 828 view(s)

Đại dịch COVID-19 đang mang đến những phong cách làm việc mới cho người dân Nhật Bản, khi giờ đây làm việc từ xa, khung giờ làm việc xen kẽ, và thậm chí làm việc bốn ngày trong tuần có thể trở thành những chuẩn làm việc mới.


 • 0 like(s)
 • 1169 view(s)

Tiếp tục cập nhật về những tác động của đại dịch COVID-19 lên giới công nghệ hay kế hoạch remote work của các doanh nghiệp công nghệ trong năm nay, Gambaru mời bạn theo dõi những dự đoán về xu hướng làm việc nói chung trong tương lai.