3 Result game-designer found

  • 0 like(s)
  • 1607 view(s)

Khi nói chuyện với một game designer hoặc người đứng đầu studio về quy trình phát triển game, thường họ sẽ bắt đầu bằng cách mô tả thành phần trong đội ngũ và các nhiệm vụ khác nhau của họ.


  • 0 like(s)
  • 1875 view(s)

Let’s dive into the practical aspects of running a successful gaming product. We are honored to have Mr. Hoang Nguyen as our esteemed speaker, a seasoned product owner who has achieved remarkable milestones in the game industry. With his groundbreaking creation, Tiles Hop, which has garnered an astonishing 1 billion downloads, Mr. Hoang Nguyen possesses […]


  • 0 like(s)
  • 583 view(s)

Cho dù bạn là một game designer đầy tham vọng hay chỉ đơn giản là tò mò về điều kỳ diệu đằng sau hậu trường, hãy đi sâu vào và khám phá những bí mật của lĩnh vực thú vị này.