5 Result generative-ai found

  • 0 like(s)
  • 823 view(s)

Stable Diffusion XL 1.0 mang đến màu sắc “rực rỡ hơn” và “chính xác” cũng như độ tương phản, đổ bóng và ánh sáng tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.


  • 0 like(s)
  • 604 view(s)

Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị cho mình thành công và bắt đầu thu được giá trị từ Generative AI? Đây là một cẩm nang 10 bước đơn giản mà bạn có thể bắt tay vào làm ngay.


  • 0 like(s)
  • 1123 view(s)

We are thrilled to invite you to a thought-provoking event featuring Mr. Kim Pham, a prominent figure in the tech industry. With the rapid advancement of technology and the rise of AI, many are left wondering about the future of their jobs, particularly in the field of software development. As a leader in the industry, […]


  • 0 like(s)
  • 496 view(s)

Cả AutoGPT và BabyAGI chỉ mới ra đời được vài tuần, cho thấy sự đổi mới cực kỳ nhanh chóng—và những rủi ro mới không đáng kể—đang ra đời trong kỷ nguyên của LLM (mô hình ngôn ngữ lớn).


  • 0 like(s)
  • 914 view(s)

Sự cường điệu xung quanh ChatGPT có thể đang làm lu mờ các công cụ AI sáng tạo khác cũng ấn tượng không kém, nếu không muốn nói là hơn thế