2 Result hot-job found

  • 1 like(s)
  • 796 view(s)

Sau hơn 6 tháng nỗ lực liên tục trong việc hoàn thiện các tính năng, luồng sử dụng, hôm nay chúng tôi trân trọng thông báo việc ra mắt Gambaru – Nền tảng việc làm IT nước ngoài dành cho kỹ sư Việt.


  • 0 like(s)
  • 1689 view(s)

Việc xem qua những câu hỏi phỏng vấn giúp bạn kiểm tra lại mình còn thiếu sót ở đâu, phần nào lâu rồi chưa có cơ hội xem lại. Lấp đầy những “kẽ hở li ti” là cách tuyệt vời để trau dồi cũng như nâng cao kiến thức.