2 Result javascript found

  • 2 like(s)
  • 4672 view(s)

Cách tạo một smart contract (hợp đồng thông minh) nhỏ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên Ethereum blockchain và tạo một web app cho phép truy cập và thay đổi dữ liệu trên Smart Contract này.


  • 0 like(s)
  • 1481 view(s)

Visual Studio Code là một trong những trình soạn thảo code phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó cũng đi kèm với rất nhiều tính năng miễn phí so với các code editor khác. Hãy thử tải về các tiện ích mở rộng trên VS Code và bạn sẽ thấy thêm một […]