2 Result job-interview found

  • 0 like(s)
  • 1688 view(s)

Việc xem qua những câu hỏi phỏng vấn giúp bạn kiểm tra lại mình còn thiếu sót ở đâu, phần nào lâu rồi chưa có cơ hội xem lại. Lấp đầy những “kẽ hở li ti” là cách tuyệt vời để trau dồi cũng như nâng cao kiến thức.


  • 0 like(s)
  • 709 view(s)

Sự khác biệt giữa hai nền văn hóa ảnh hưởng tới tiêu chí tuyển chọn của mỗi công ty, và việc nắm rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để có kết quả phỏng vấn tốt nhất.