2 Result khoa-hoc-du-lieu found

  • 0 like(s)
  • 1532 view(s)

Một data engineer (kỹ sư dữ liệu) giống như một con dao đa năng Thụy Sĩ trong không gian dữ liệ


  • 0 like(s)
  • 2208 view(s)

Lĩnh vực Khoa học Dữ liệu (Data Science) luôn được xếp hạng là công việc số 1 và trong số các công việc được trả lương cao nhất trên thế giới.