4 Result lam-viec-tai-nha found

  • 1 like(s)
  • 363 view(s)

Quốc hội Hà Lan đã thông qua luật xác lập quyền hợp pháp của làm việc tại nhà (Work from Home), đưa Hà Lan trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trân trọng sự linh hoạt trong luật pháp.


  • 2 like(s)
  • 1072 view(s)

Vài nghiên cứu trong những tháng qua cũng cho thấy năng suất làm việc từ xa tại nhà tốt hơn so với làm việc tại văn phòng.


  • 2 like(s)
  • 1052 view(s)

Đại dịch xảy ra, nhiều công ty lựa chọn cho nhân viên work from home (làm việc tại nhà). Sau gần 1 năm work from home, mọi thứ sẽ vẫn như cũ hay…


  • 1 like(s)
  • 710 view(s)

Những kỳ nghĩ lễ kéo dài ở quê, những ngày trời mưa to ngập phố, những ngày phải họp từ sáng sớm đến quá giờ quy định… đã đều chuẩn bị cho tôi một trải nghiệm làm việc ở nhà hiệu quả.