3 Result microsoft found

  • 0 like(s)
  • 860 view(s)

Tuần này, mời bạn đến với các tin tức game mới nhất của tuần vừa qua… Ơ, sao thấy kì kì. Microsoft hoàn tất việc mua lại Activision, vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử, trị giá 69 tỷ USD Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Anh về cơ bản đã bật […]


  • 0 like(s)
  • 292 view(s)

Microsoft đã công bố Defender Cloud Security Posture Management and Defender for DevOps


  • 0 like(s)
  • 454 view(s)

Tưởng chừng Microsoft và Meta đã đối đầu nhau vào năm ngoái, sẵn sàng cạnh tranh gay gắt cho tương lai công việc (the future of work) trong metaverse.