3 Result programming-language found

  • 1 like(s)
  • 1606 view(s)

Để trở thành một Web Developer, bạn phải hiểu rõ về HTML, CSS và JavaScript. Bạn cũng nên tìm hiểu về CSS và các framework CSS.


  • 0 like(s)
  • 1830 view(s)

Các ngôn ngữ lập trình luôn phát triển giống như bất kỳ lĩnh vực chuyên nghiệp nào khác. Một số công nghệ trở nên thịnh hành, một số mất đi thời vàng son và việc dành thời gian tìm hiểu chúng không còn là điều khôn ngoan.


  • 0 like(s)
  • 1230 view(s)

Tôi đã lập trình với PHP được khoảng 7 năm, tự mình mày mò, khám phá về các framework, library, hệ sinh thái xung quanh các nền tảng quản lý nội dung, và quen biết một cộng đồng đông đảo lập trình viên PHP.