3 Result scrum found

  • 0 like(s)
  • 1612 view(s)

Phát triển phần mềm Agile (Agile software development) đề cập đến các phương pháp luận phát triển phần mềm xoay quanh ý tưởng phát triển lặp đi lặp lại


  • 0 like(s)
  • 1822 view(s)

Product Manager (Giám đốc sản phẩm) là một trong những nghề được trả lương cao nhất, được tôn trọng nhất trên thế giới hiện nay, ngay cả khi không qua nhiều người hiểu về cái nghề này.


  • 0 like(s)
  • 2816 view(s)

Scrum là công cụ tạo nên thành công của rất nhiều team trong suốt nhiều năm nay và có thể nói, yếu tố thành công chủ yếu xoay quanh 5 giá trị của Scrum.