2 Result senior-software-engineer found

  • 0 like(s)
  • 3192 view(s)

Số năm kinh nghiệm lập trình không đủ để xác định được ai là một Junior, Mid-level hoặc Senior Developer. Tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là kỹ năng.


  • 0 like(s)
  • 1213 view(s)

Tylor Borgeson, một full-stack software developer chia sẻ quan điểm của mình về những kỳ vọng dành cho vị trí Senior Software Engineer.