1 Result shimogamo found

  • 0 like(s)
  • 514 view(s)

Lễ hội thường niên của các đền thờ Shimogamo và Kamigamo, đã diễn ra cách đây 1.500 năm và có uy tín đặc biệt vì các sứ giả của triều đình đã được phái đến các đền thờ kể từ thời Heian