3 Result skills found

  • 0 like(s)
  • 1071 view(s)

Gambaru mời bạn theo dõi bài viết trên Medium của Krzysztof Kempiński, 1 lập trình viên Ruby on Rails, iOS và Elixir về những kỹ năng ông cho là quan trọng một Junior Ruby on Rails Dev cần trau dồi


  • 0 like(s)
  • 3192 view(s)

Số năm kinh nghiệm lập trình không đủ để xác định được ai là một Junior, Mid-level hoặc Senior Developer. Tôi nghĩ điều quan trọng ở đây là kỹ năng.


  • 0 like(s)
  • 805 view(s)

Làm thế nào để rèn luyện và nâng cao những kỹ năng cần thiết luôn là chủ đề lập trình viên quan tâm.