10 Result software-engineers found

 • 0 like(s)
 • 2156 view(s)

Principal Software Engineer là một vai trò cấp cao trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (software engineering). Các cá nhân trong vai trò này thường có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về phát triển, kiến trúc và thiết kế phần mềm.


 • 0 like(s)
 • 1025 view(s)

INSIGHTS FROM A 10-YEAR JOURNEY FROM AN EX-META ENGINEER I. Introduction Brief introduction of the speaker and his background Overview of the talk objectives and topics that will be covered II. Finding Your First Software Engineering Job (10 mins) Identifying your skills and passions Tips for creating an impressive resume and portfolio Navigating the interview […]


 • 0 like(s)
 • 1971 view(s)

Ask yourself if there is a better solution for solving problems or complexity within your code.


 • 1 like(s)
 • 2572 view(s)

Kỹ thuật phần mềm (software engineering) là việc áp dụng các khái niệm kỹ thuật vào phát triển phần mềm. Mục tiêu chính của nó là tạo ra, cải tiến và bảo trì phần mềm.


 • 2 like(s)
 • 4564 view(s)

Cách tạo một smart contract (hợp đồng thông minh) nhỏ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên Ethereum blockchain và tạo một web app cho phép truy cập và thay đổi dữ liệu trên Smart Contract này.


 • 1 like(s)
 • 691 view(s)

Những kỳ nghĩ lễ kéo dài ở quê, những ngày trời mưa to ngập phố, những ngày phải họp từ sáng sớm đến quá giờ quy định… đã đều chuẩn bị cho tôi một trải nghiệm làm việc ở nhà hiệu quả.


 • 0 like(s)
 • 1137 view(s)

Cho dù bạn là lập trình viên junior, senior, quản lý dự án hay quản lý cấp cao với 20 năm kinh nghiệm, việc ước lượng thời gian trong các dự án phần mềm không bao giờ là dễ dàng.


 • 0 like(s)
 • 1264 view(s)

Viết unit test là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm bởi khi làm chính xác và hiệu quả, bạn có thể giảm đáng kể số lượng bug và đẩy nhanh tiến độ công việc.


 • 0 like(s)
 • 2753 view(s)

Kiểm thử tự động ngày càng được chú trọng bởi tính bền vững của nó. Quả thực, Selenium và WebDriver của Selenium đang là một trong những xu thế hàng đầu.


 • 0 like(s)
 • 1192 view(s)

Tôi đã lập trình với PHP được khoảng 7 năm, tự mình mày mò, khám phá về các framework, library, hệ sinh thái xung quanh các nền tảng quản lý nội dung, và quen biết một cộng đồng đông đảo lập trình viên PHP.