1 Result tokyo-game-show found

  • 0 like(s)
  • 821 view(s)

TGS 2023 dự kiến sẽ có ít nhất 770 đơn vị tham gia triển lãm, trong đó gần một nửa đến từ hải ngoại. Có tổng cộng 2.684 gian hàng. Đây là một số con số cao nhất từng được ghi nhận.