3 Result unity found

  • 0 like(s)
  • 349 view(s)

Tuần này, mời bạn đến với các tin tức game mới nhất của tuần vừa qua… Ơ, sao thấy kì kì. Microsoft hoàn tất việc mua lại Activision, vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử, trị giá 69 tỷ USD Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Anh về cơ bản đã bật […]


  • 0 like(s)
  • 96 view(s)

Bản tin tổng hợp các tin tức thú vị, gây chấn động ngành Game, ngày 15/09/2023 trên Gamba


  • 1 like(s)
  • 1873 view(s)

Một Unity Developer là một nhà phát triển phần mềm đã quen thuộc với Unity.