2 Result vfx found

  • 0 like(s)
  • 1033 view(s)

Design Series #04 với chủ đề “VFX in Game – Let’s Create Your Own Magic” là cơ hội tốt để bạn, những Game Developer, Animator, Game Artist, và Game Designer tại mọi trình độ từ Fresher đến Junior tiếp cận những kiến thức mới mẻ và tạo dấu ấn riêng trong ngành game đang phát triển nhanh chóng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trở thành người sáng tạo và tạo nên những ‘visual magic” trong game của bạn.


  • 0 like(s)
  • 1670 view(s)

Trong ngành game, VFX là tập hợp các hiệu ứng hình ảnh được sử dụng để tạo ra các yếu tố hấp dẫn và chân thực trong trò chơi.