1 Result web2 found

  • 0 like(s)
  • 769 view(s)

Đó là một năm đầy biến động trong thế giới web3—đầy rẫy suy đoán, sự cố và bê bối. Nhưng điều này có nghĩa là web3 đã chết và các công nghệ cơ bản đã lỗi thời? Khó mà nói được.