SD#01 | Kubeflow Fundamentals


Bên cạnh chuỗi Technical Event, Gambaru xin giới thiệu đến các bạn chuỗi Short Demo, giới thiệu những tool / platform thịnh hành và mới nổi dành cho cộng đồng IT.





Short Demo #01 - Kubeflow Fundamentals bởi Quân Đặng
Short Demo #01 – Kubeflow Fundamentals bởi Quân Đặng




Tham gia các Short Demo, các bạn sẽ có cơ hội hiểu thêm cách sử dụng những tool đó ra sao, hấp dẫn nữa là trực tiếp thảo luận cùng các speaker đến từ Gambaru và những “tai to mặt lớn” trong cộng đồng IT.





Số đầu tiên, chúng ta hãy cùng anh Quân Đặng – Machine Learning Engineer tại One Mount Group tìm hiểu và thảo luận về Kubeflow.





Đây là công cụ đầy hứa hẹn, giúp các bạn cung cấp môi trường để phát triển và vận hành máy học. Sẽ rất bổ ích dành cho những bạn nào đã, và đang trong quá trình tìm hiểu về MLOps.