Towards the next generationof remote workthrough intelligence, gamefuland multi x-to-earn models

Stand-out jobs

株式会社GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • You can increase your knowledge and experience about Data Lake and DataBrics
 • Can you become proficient in ELT processing
Hot Jobs3 months ago

株式会社GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • To be able to gain knowledge and experience about Data Lake and DataBrics from the standpoint of a communicator
 • Be able to experience the work flow of ELT processing from the standpoint of a communicator
Hot Jobs3 months ago

株式会社GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • You can increase your knowledge and experience about Data Lake and DataBrics
 • Can you become proficient in ELT processing
Hot Jobs3 months ago
private-logo

Gambaru's client

Sign in to viewQuantity: 1
 • Onsite opportunities in USA
 • Join an exciting modernization project for our client working in a fast-paced
Hot Jobs2 months ago Virginia

株式会社GIANTY

Sign in to viewQuantity: 1
 • You can increase your knowledge and experience about Data Lake and DataBrics
 • Can you become proficient in ELT processing
Hot Jobs3 months ago

Why Gambaru

A shift in work and lifestyle

Approaching to global jobs has never been easier with Gambaru

Well-paid exclusive job
Good jobs with good pay on Gambaru are totally within your grasp. A senior can start from $2,000 while a fresher can get $1,000+.
 • Well-paid exclusive job
  Good jobs with good pay on Gambaru are totally within your grasp. A senior can start from $2,000 while a fresher can get $1,000+.
 • 100% remote working
  It is of your choice to work either at Gambaru's office or at home within the normal working hours and enjoy Vietnamese holidays.
 • Free use of all features
  You can find all of the features at every single step of the recruiting process, from basic to advanced, 100% free of charge.
 • Top notch IT training program
  Let's connect with the community members and join international standard training courses to take in new knowledge and skillset.
Technical Event

Dev Corner

2022/05/10

AI Engineer là gì? Cách bắt đầu sự nghiệp AI Engineer

Cùng khám phá những gì AI Engineer làm, loại kỹ năng họ cần và cách bạn có thể bắt đầu với A.I. con đường sự nghiệp kỹ thuật.

2022/05/06

Metaverse là gì? Metaverse có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng bàn tổng quan về các khả năng (và cạm bẫy) tương lai của metaverse trong 5-10 năm nữa khi các nhà lãnh đạo cân nhắc khả năng theo đuổi thứ mà một số người tin rằng sẽ là thế giới mới tiếp theo cho hầu hết doanh […]

2022/05/10

AI Engineer là gì? Cách bắt đầu sự nghiệp AI Engineer

Cùng khám phá những gì AI Engineer làm, loại kỹ năng họ cần và cách bạn có thể bắt đầu với A.I. con đường sự nghiệp kỹ thuật.

Gambaru News

2022/05/10
Manara gọi được 3 triệu đô để phát triển Tech Talent Pool ở Trung Đông và Bắc Phi

Manara tự cho mình là một công ty khởi nghiệp edtech (giáo dục + công nghệ) có tác động xã hội, cung cấp chương trình đào tạo về khoa học máy tính cho bất kỳ ai đủ điều kiện tham gia chương trình.

2022/05/10
Manara gọi được 3 triệu đô để phát triển Tech Talent Pool ở Trung Đông và Bắc Phi

Manara tự cho mình là một công ty khởi nghiệp edtech (giáo dục + công nghệ) có tác động xã hội, cung cấp chương trình đào tạo về khoa học máy tính cho bất kỳ ai đủ điều kiện tham gia chương trình.

2022/05/06
Tactic muốn phát minh lại phần mềm kế toán cho thời đại web3

Tactic, một công ty khởi nghiệp giúp các doanh nghiệp quản lý – và đơn giản hóa – tài chính tiền điện tử (cryptocurrency finance), đang bất ngờ nổi lên với 2,6 triệu đô la vốn đầu tư.

2022/04/29
Airbnb cam kết remote work toàn thời gian – ‘Sống và làm việc ở bất cứ đâu’

Airbnb cam kết làm việc từ xa toàn thời gian cho hầu hết nhân viên và một số đặc quyền như 90 ngày làm việc / du lịch quốc tế

All about Japan