TE#02 | How to build Distributed Crawling System


Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu trên diện rộng

Gambaru Technical Event Series là chuỗi sự kiện cập nhật và sẻ chia kiến thức chuyên sâu về công nghệ, lập trình do Gambaru kết hợp cùng các chuyên gia nổi trội trong lĩnh vực thực hiện.

Technical Event #02 là sự tham gia và chia sẻ của anh Đạt Hồ (CTO) và anh Tín Đặng (Data Engineer) đến từ VietMoney, startup nổi tiếng trong thời gian gần đây.

Technical Event #02: Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu phân tán
Technical Event #02: Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu phân tán
Anh Đạt và anh Tín đang rất mong chờ được chia sẻ về chủ đề Distributed Crawling System (Hệ thống thu thập dữ liệu phân tán).