• Home
 • All about Japan
 • Backend là gì? Kỹ năng cần thiết để trở thành Backend Developer

Backend là gì? Kỹ năng cần thiết để trở thành Backend Developer


Backend Development là gì?

Backend Development đề cập tới việc phát triển ở phía máy chủ. Nó tập trung vào cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ kịch bản (scripting), kiến trúc website.

Nó bao gồm các hoạt động đằng sau (behind-the-scene) xảy ra khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên website. Đó có thể là đăng nhập tài khoản hoặc mua hàng từ cửa hàng trực tuyến. Mã (code) được viết bởi back-end developer giúp các trình duyệt giao tiếp với thông tin cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

Back end là gì?
Back end là gì?

Trong bài viết này, bạn sẽ hiểu được:

 • Các kỹ năng cần thiết để trở thành Backend developer
 • Vai trò và trách nhiệm của một Backend developer
 • Sự khác nhau giữa Frontend developerBackend developer
Các kỹ năng chính của Backend Developer

Kỹ năng để làm backend developer
Kỹ năng để làm backend developer. Ảnh: guru99.com
Đây là những kỹ năng bạn cần có để trở thành Back end developer:

1. Ngôn ngữ phát triển web

Kỹ sư backend nên biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ hoặc ngôn ngữ lập trình Backend như Java, Python, Ruby, .Net,

2. Cơ sở dữ liệu và Cache

Kiến thức về các công nghệ DBMS (hệ quản trị CSDL) khác nhau là một trong những kỹ năng quan trọng của Backend developer. MySQL, MongoDB, Oracle, SQLServer, Redis được sử dụng rộng rãi cho mục đích này.

Kiến thức về các cơ chế bộ nhớ đệm như varnish, Memcached, Redis là một điểm cộng.

3. Máy chủ

Kinh nghiệm xử lý máy chủ Apache, Nginx, IIS, Microsoft IIS là điều cần thiết. Có nền tảng tốt về Linux sẽ giúp ích rất nhiều trong việc quản trị máy chủ.

4. API (REST & SOAP)

Kiến thức về các dịch vụ web hoặc API cũng rất quan trọng. Kiến thức về việc tạo và sử dụng các dịch vụ REST và SOAP là cần thiết.

Các kỹ năng và kinh nghiệm hữu ích khác

 • Kinh nghiệm làm việc với các framework như Django cho Python, Larval cho PHP,…
 • Khả năng viết các unit test (kiểm thử đơn vị) chất lượng
 • Kiến thức về các thuật toán và cấu trúc dữ liệu
 • Nhận thức về các vấn đề bảo mật là rất quan trọng, vì mỗi lớp đều có lỗ hổng bảo mật
 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa các nền tảng phân phối như di động và desktop
 • Tiếp xúc cơ bản với các công nghệ front end như HTML và CSS cũng quan trọng.
 • Kiến thức về quản lý session trong môi trường máy chủ phân tán
Vai trò và trách nhiệm của Back end developer

 • Công việc của Back end developer là hiểu rõ mục tiêu của website và đưa ra các giải pháp hiệu quả
 • Lưu trữ dữ liệu và đảm bảo rằng nó được hiển thị cho người dùng có quyền truy cập
 • Chịu trách nhiệm phát triển hệ thống xử lý Thanh toán như chấp nhận dữ liệu, lưu trữ an toàn thông tin và tính phí cho khoản thanh toán đó
 • Quản lý tài nguyên API hoạt động trên các thiết bị
 • Có thể tham gia vào kiến trúc hệ thống và phân tích Khoa học dữ liệu (data science)
 • Chịu trách nhiệm tổ chức logic hệ thống chạy trên các thiết bị khác nhau
 • Back end developer cũng cần tham gia vào việc xây dựng các framework hoặc kiến trúc giúp lập trình dễ dàng hơn.
 • Back end developer nên có kỹ năng triển khai các thuật toán và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống.
Khác biệt giữa Back end và Front end developer

Về bộ kỹ năng

 • Backend: Cơ sở dữ liệu, máy chủ, API…
 • Frontend: HTML, CSS và JavaScript
Về Team

 • Back-end developer phát triển ứng dụng hỗ trợ cho front-end. Nó còn cung cấp sự hỗ trợ, bảo mật và quản lý nội dung.
 • Front-end developer thiết kế giao diện của trang web, bằng cách lấy thông tin đầu vào của người dùng và điều chỉnh nó thông qua thử nghiệm
Dịch vụ độc lập

 • Back end development có thể được cung cấp như một dịch vụ độc lập dưới dạng BaaS (Back-end as a service).
 • Front-end development không thể được cung cấp độc lập.
Mục tiêu

 • Backend: Team back-end có thể cần tạo một ứng dụng xung quanh front-end và hỗ trợ nó. Ngoài ra, họ cần đảm bảo web hoạt động bình thường.
 • Frontend: Các front-end developer cần đảm bảo người dùng có thể truy cập trang web và đáp ứng tốt trên cả di động và desktop.
Lương trung bình

 • Backend: 120.000 USD mỗi năm
 • Frontend: 104.000 USD mỗi năm
Công cụ thường dùng

 • Backend: MySQL, PHP
 • Frontend: jQuery, HTML5
Tóm lại

 • Back end Development liên quan đến sự phát triển ở phía máy chủ
 • Các kỹ năng của back end developer bao gồm Ngôn ngữ phát triển, Cơ sở dữ liệu và bộ nhớ cache, Máy chủ, API (REST & SOAP)…
 • Backend web developer nên hiểu mục tiêu của trang web và đưa ra các giải pháp hiệu quả
 • Các ngôn ngữ mà front-end developer nên làm quen là HTML, CSS và JavaScript trong khi Back End developer phải làm quen với cơ sở dữ liệu, Máy chủ, API…
 • Dịch vụ phát triển front-end không thể được cung cấp độc lập nhưng dịch vụ phát triển web Backend có thể được cung cấp độc lập.

Lược dịch từ: guru99.com