Product Owner là gì? Vai trò và nhiệm vụ của Product owner


Tất cả các thành viên trong đội ngũ phát triển sản phẩm (agile product development) đều có nhiều trách nhiệm. Trong số những người này, thì mô tả công việc của product owner (người sở hữu sản phẩm) có lẽ là đa dạng và quan trọng nhất.

Tìm hiểu về product owner.
Tìm hiểu về product owner. Ảnh: romanpichler.com
Đội ngũ phát triển sản phẩm vào năm 2021 sẽ hoàn toàn khác với đội ngũ đó hồi 5 năm trước.

Phương pháp kinh doanh và công nghệ mới đã ra sự thay đổi đáng kể trong cách thức hoạt động của các đội ngũ sản phẩm, đồng thời làm cho các vị trí riêng lẻ trong đội ngũ sản phẩm được săn đón nhiều trong lĩnh vực công việc.

Product owner là một trong những vị trí có giá trị cao trong một đội như vậy. Đây cũng là một vị trí rất xứng đáng để làm việc — xét về kinh nghiệm chuyên môn và mức lương.

Trong trường hợp bạn muốn xây dựng sự nghiệp với tư cách là product owner, điều quan trọng là bạn phải biết thông tin chi tiết về vị trí đó.

Để giúp bạn tìm hiểu thêm về công việc của product owner, bài viết này sẽ cung cấp giải thích chi tiết về mô tả công việc cũng như vai trò và trách nhiệm của product owner.

Product owner làm gì?

Product owner là thành viên trong đội ngũ phát triển sản phẩm, người đảm bảo rằng mỗi sản phẩm sẽ mang lại giá trị tối đa cho người dùng. Họ thường giữ vị trí trung tâm trong mỗi chu kỳ phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, họ có khả năng hoạt động với nhiều vai trò khác nhau trong một nhóm đa chức năng (cross-functional).

Một product owner linh hoạt có thể đảm nhận một số vai trò trong năng lực phát triển scrum.

Một số trong các vai trò này là:

 • Nhà làm chiến lược kinh doanh (Busines Strategist)
 • Nhà thiết kế sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm (User-centric product designer)
 • Nhà phân tích khách hàng (Business analyst)
 • Nhà quản lý nghiên cứu thị trường (Market research manager)
 • Nhà quản lý dự án (Project manager)
 • Trưởng nhóm phát triển
Ngoài ra, product owner cũng có thể được yêu cầu đảm bảo các thực tiễn tốt nhất về quản lý tác vụ nhằm duy trì phương pháp luận agile trong quá trình phát triển.

Mô tả công việc của Product owner: 4 Trách nhiệm chính

Như đã nói, một giám đốc sản phẩm đôi khi có thể được yêu cầu đảm nhiệm một số vai trò, đặc biệt nếu sản phẩm yêu cầu đầu vào từ một chuyên gia đơn nhất.

Công việc của Product Owner.
Công việc của Product Owner.
Tuy nhiên, mô tả công việc product owner năm 2021 có 4 trách nhiệm chính mà bất kỳ ai ở vị trí này cũng phải hoàn thành.

Hãy cùng xem xét các trách nhiệm chính của product owner

1. Xác định Tầm nhìn Dự án

Một agile product owner phải điều hành nhóm phát triển sản phẩm từ góc độ chiến lược.

Một giám đốc sản phẩm có năng lực có kiến ​​thức cấp cao về mục tiêu phát triển sản phẩm và họ có trách nhiệm truyền đạt những mục tiêu đó cho những người còn lại trong nhóm.

Vì họ là người chủ chốt trong đội ngũ sản phẩm, họ cần giao tiếp với tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, đội ngũ phát triển và người quản lý kinh doanh.

Điều này nhằm đảm bảo rằng tất cả mọi người tham gia vào định nghĩa và vòng đời sản phẩm đều bắt kịp mục tiêu sản phẩm và những mục tiêu đó phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.

Để xác định tầm nhìn sản phẩm, product owner phải:

 • Duy trì một tầm nhìn gắn kết và duy nhất về sản phẩm
 • Thích ứng với tính chất linh hoạt và nhanh chóng của quá trình phát triển sản phẩm linh hoạt
 • Cập nhật tình hình cho các bên liên quan
 • Tạo một lộ trình phát triển sản phẩm khả thi
 • Đảm bảo tính khả thi của sản phẩm đối với mục tiêu kinh doanh
Nhìn chung, product owner đóng vai trò trung tâm giao tiếp và định hướng chiến lược cho tất cả mọi người liên quan đến sản phẩm.

2. Quản lý backlog sản phẩm

Backlog sản phẩm là danh sách việc cần làm của đội ngũ sản phẩm cho mỗi lần chạy sản phẩm.

Một product owener chịu trách nhiệm tạo và duy trì backlog sản phẩm. Họ cũng cần đảm bảo rằng backlog luôn được cập nhật dựa trên nhu cầu phát triển của dự án.

Hơn nữa, product owenr phải làm cho tất cả các bên liên quan đến sản phẩm có thể tiếp cận được với backlog trong suốt quá trình phát triển.

Để tạo ra một backlog sản phẩm hiệu quả, họ phải:

 • Đưa ra các đề mục backlog phù hợp với mục tiêu kinh doanh lớn hơn
 • Ưu tiên các đề mục dựa trên chiến lược sản phẩm
 • Vạch ra các phụ thuộc dự án thực tế
 • Thực hiện trình tự phát triển hiệu quả nhất
Nhìn chung, product owner cần liên tục tìm cách tối ưu hóa backlog để đạt hiệu suất sản phẩm và giá trị kinh doanh tốt nhất có thể.

3. Ưu tiên nhu cầu sản phẩm

Phát triển sản phẩm Agile kêu gọi các nhóm chỉ ra các nhu cầu của dự án và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên.

Product owner chịu trách nhiệm phối hợp với phần còn lại của scrum team và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhu cầu theo tam giác: phạm vi, thời gian và ngân sách.

Họ thực hiện điều này bằng cách cân nhắc từng mức độ ưu tiên so với mục tiêu và nhu cầu của các bên liên quan.

Trong khi ưu tiên các nhu cầu, chủ sở hữu sản phẩm còn:

 • Xác định rõ bất kỳ và tất cả các ràng buộc của dự án.
 • Đo lường khu vực phát triển nào có ít ràng buộc hơn.
 • Xác định sản phẩm bàn giao nào sẽ được đưa vào phát triển tại thời điểm nào.
 • Lặp lại quy trình xếp ưu tiên cho mỗi lần iteration của sản phẩm.
Nhìn chung, product owner phải đảm bảo rằng timeline phát triển là thực tế. Khi timeline được phát triển, họ phải cho phép đội ngũ phát triển bám sát theo timeline đó.

4. Giám sát Giai đoạn Phát triển

Khi chiến lược, tầm nhìn và các ưu tiên đã được thiết lập, product owner cần giám sát sản phẩm thực tế trong suốt chu kỳ phát triển.

Đây là một quá trình liên tục cần một lượng đầu vào đáng kể từ nhà quản lý dự án.

Product owner là người đóng vai trò quan trọng trong mỗi sự kiện phát triển, bao gồm lập kế hoạch, cải tiến quy trình, đánh giá sản phẩm và chạy nước rút cuối cùng.

Để giám sát quá trình phát triển, product owner:

 • Làm việc với đội ngũ phát triển để nhận diện, xác định và tổ chức các bước cần thiết cho các lần iteration tiếp theo.
 • Làm việc với các nhóm để tinh chỉnh quá trình phát triển.
 • Nhận diện bất kỳ khu vực nào có tiềm năng cải tiến.
 • Hỗ trợ giai đoạn thiết kế sản phẩm.
Nhìn chung, product owner phải theo dõi sự phát triển trong khi liên tục tìm cách để làm cho các quy trình hiệu quả hơn.

Các yêu cầu năng lực đối với Product owner

Yêu cầu năng lực đối với Product Owner
Yêu cầu năng lực đối với Product Owner. Ảnh: visual-paradigm.com
Dưới đây là một số khả năng cần thiết để hoàn thành vai trò của Product owner:

 • Kiến thức cấp cao về agile software development
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án
 • Khả năng xác định bất kỳ và tất cả các câu chuyện của người dùng
 • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, đặc biệt là với khách hàng và ban lãnh đạo
 • Hiểu biết về các nguyên tắc khoa học máy tính (đối với các sản phẩm phần mềm)
 • Khả năng giải quyết vấn đề liên tục
 • Một số kinh nghiệm về hoạt động trong các các team agile
Ngoài ra, product owner nên biết về bản chất luôn thay đổi của thị trường phần mềm. Công nghệ phát triển nhanh chóng mang đến một loạt thách thức riêng cho các nhóm phát triển.

Điều đó, cùng với sự thay đổi nhu cầu của khách hàng thường là lý do khiến một sản phẩm không tạo được sự hiện diện trên thị trường.

Mặc dù phương pháp agile quản lý rất nhiều thách thức, sản phẩm cuối cùng cần một chuyên gia giám sát sự phát triển của nó.

Đây là nơi phát huy khả năng của product owner.

Product owner lý tưởng năm 2021

Product owner là vị trí có giá trị cao do sự đa dạng về kỹ năng cần thiết.

Theo nhiều cách, trách nhiệm của product owner tương tự như những gì bạn thấy trong mô tả công việc của scrum master hoặc product manager.

Khác biệt duy nhất giữa cả hai là product manager chỉ là một trong nhiều vai trò mà product owner phải thực hiện.

Do đó, đôi khi, quảng cáo việc làm cho product có thể gây nhầm lẫn — đặc biệt nếu bạn không nhận thức đầy đủ về những gì vị trí đó yêu cầu.

Nếu bạn đang cân nhắc sự nghiệp product owner, hãy đảm bảo rằng bạn biết mô tả công việc đi kèm với nó.

Hãy thực hành các yêu cầu và tiêu chuẩn của vai trò product owner và nắm chắc bạn có đủ khả năng hay không trước khi ứng tuyển.

Tham khảo: productmanagerhq.com


Mobile version will be updated soon

Meanwhile, please use our web version
Thank you and see you there!