Product Owner là gì? Vai trò và nhiệm vụ của Product Owner (PO)


Thành viên nào trong nhóm phát triển sản phẩm linh hoạt (agile product development) cũng có trách nhiệm của riêng mình. Trong số những người này, thì mô tả công việc của product owner (giám đốc sản phẩm) có lẽ là đa dạng và quan trọng nhất.

Tìm hiểu về product owner.
Tìm hiểu về product owner. Ảnh: romanpichler.com
Đội ngũ phát triển sản phẩm vào năm 2021 sẽ hoàn toàn khác với đội ngũ hồi 5 năm trước.

Phương pháp kinh doanh và công nghệ mới đã đưa tới sự thay đổi đáng kể trong cách thức hoạt động của các nhóm phát triển sản phẩm, đồng thời làm cho các vị trí riêng lẻ trong nhóm phát triển sản phẩm được săn đón trong nhiều lĩnh vực công việc.

Product owner là một trong những vị trí có giá trị cao trong một nhóm như vậy. Đây cũng là một vị trí rất đáng để làm việc — xét về kinh nghiệm chuyên môn và mức lương.

Trong trường hợp bạn muốn tạo dựng sự nghiệp như một product owner, điều quan trọng là bạn phải biết thông tin chi tiết về vị trí đó.

Để giúp bạn hiểu thêm về công việc của product owner, bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về mô tả công việc cũng như vai trò và trách nhiệm của vị trí này.

Product owner làm gì?

Product owner là thành viên trong đội ngũ phát triển sản phẩm, người đảm bảo rằng mỗi sản phẩm sẽ mang lại giá trị tối đa cho người dùng.

Họ thường giữ vị trí trung tâm trong mỗi chu kỳ phát triển sản phẩm. Ngoài ra, họ có khả năng hoạt động với nhiều vai trò khác nhau trong một nhóm liên chức năng (cross-functional).

Một product owner linh hoạt có thể đảm nhận một số vai trò trong scrum.

Một số trong các vai trò này là:

 • Nhà làm chiến lược kinh doanh (Busines Strategist)
 • Nhà thiết kế sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm (User-centric product designer)
 • Nhà phân tích kinh doanh (Business analyst)
 • Nhà quản lý nghiên cứu thị trường (Market research manager)
 • Nhà quản lý dự án (Project manager)
 • Trưởng nhóm phát triển
Ngoài ra, product owner cũng có thể được yêu cầu đảm bảo các thực hành tốt nhất về quản lý tác vụ nhằm giữ vững phương pháp luận agile trong quá trình phát triển.

4 Trách nhiệm chính của Product owner

Như đã nói, một giám đốc sản phẩm đôi khi sẽ được yêu cầu đảm nhiệm một số vai trò, đặc biệt nếu sản phẩm yêu cầu đầu vào từ một chuyên gia đơn nhất.

Công việc của Product Owner.
Công việc của Product Owner.
Tuy nhiên, mô tả công việc product owner năm 2021 có 4 trách nhiệm chính mà bất kỳ ai ở vị trí này cũng phải hoàn thành.

Hãy cùng xem xét các trách nhiệm chính của product owner

1. Xác định Tầm nhìn sản phẩm

Một product owner phải điều hành nhóm phát triển sản phẩm từ góc độ chiến lược. Họ phải nắm rõ mục tiêu phát triển sản phẩm và có trách nhiệm truyền đạt mục tiêu đó cho những người còn lại trong nhóm.

Vì là người chủ chốt trong đội ngũ sản phẩm, họ cần giao tiếp với tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, đội ngũ phát triển và quản lý doanh nghiệp.

Điều này là để đảm bảo tất cả mọi người tham gia vào việc định nghĩa và vòng đời sản phẩm đều nắm bắt mục tiêu sản phẩm và những mục tiêu đó phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.

Để xác định Tầm nhìn sản phẩm, PO phải:

 • Duy trì một tầm nhìn gắn kết và duy nhất về sản phẩm
 • Thích ứng với tính chất linh hoạt và nhanh chóng của quy trình phát triển sản phẩm (agile product development)
 • Cập nhật tình hình cho các bên liên quan
 • Tạo một lộ trình phát triển sản phẩm khả thi
 • Đảm bảo tính khả thi của sản phẩm đối với mục tiêu kinh doanh
Nhìn chung, product owner đóng vai trò trung tâm giao tiếp và định hướng chiến lược cho tất cả những ai liên quan đến sản phẩm.

2. Quản lý backlog sản phẩm

Backlog sản phẩm là danh sách việc cần làm của nhóm phát triển sản phẩm cho mỗi lần chạy sản phẩm.

Một product owener chịu trách nhiệm tạo và duy trì backlog sản phẩm. Họ cũng cần đảm bảo rằng backlog luôn được cập nhật dựa trên nhu cầu phát triển của dự án.

Ngoài ra, product owner còn phải làm cho tất cả các bên liên quan tiếp cận được với backlog trong suốt quá trình phát triển.

Để tạo ra một backlog sản phẩm hiệu quả, họ phải:

 • Đưa ra các đầu mục backlog phù hợp với mục tiêu kinh doanh
 • Ưu tiên các đầu mục dựa trên chiến lược sản phẩm
 • Vạch ra các ràng buộc của dự án
 • Thực hiện trình tự phát triển hiệu quả nhất
Nhìn chung, product owner cần liên tục tìm cách tối ưu backlog để đạt hiệu suất sản phẩm và giá trị kinh doanh tốt nhất có thể.

3. Ưu tiên nhu cầu sản phẩm

Phát triển sản phẩm Agile yêu cầu đội nhóm chỉ ra các nhu cầu của dự án và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên.

Product owner chịu trách nhiệm phối hợp với phần còn lại của scrum team và sắp xếp ưu tiên các nhu cầu theo 3 khía cạnh: phạm vi, thời gian và ngân sách.

PO thực hiện điều này bằng cách cân nhắc từng mức độ ưu tiên so với mục tiêu và nhu cầu của các bên liên quan.

Trong khi ưu tiên các nhu cầu, PO còn:

 • Xác định rõ bất kỳ và tất cả các ràng buộc của dự án.
 • Xác định khu vực phát triển nào có ít ràng buộc hơn.
 • Xác định sản phẩm nào sẽ được đưa vào phát triển tại thời điểm nào.
 • Lặp lại quy trình sắp xếp ưu tiên cho mỗi lần cải tiến sản phẩm.
Nhìn chung, product owner phải đảm bảo rằng đường thời gian phát triển (timeline) có tính thực tế. Khi đường thời gian được phát triển, họ phải hỗ trợ nhóm phát triển bám sát theo.

4. Giám sát quá trình phát triển sản phẩm

Khi chiến lược, tầm nhìn và các ưu tiên đã được thiết lập, product owner cần giám sát sản phẩm thực tế trong suốt chu kỳ phát triển.

Product owner là người đóng vai trò quan trọng trong mỗi sự kiện phát triển, bao gồm lập kế hoạch, cải tiến quy trình, đánh giá sản phẩm và chạy nước rút.

Để giám sát quá trình phát triển, product owner cần:

 • Làm việc với đội ngũ phát triển để nhận diện, xác định và tổ chức các bước cần thiết cho các lần cải tiến tiếp theo
 • Làm việc với các nhóm để điều chỉnh quá trình phát triển
 • Nhận diện bất kỳ khu vực nào có tiềm năng cải tiến
 • Hỗ trợ giai đoạn thiết kế sản phẩm
Nhìn chung, product owner phải theo dõi sự phát triển trong khi liên tục tìm cách để làm cho các quy trình hiệu quả hơn.

Product owner cần có những năng lực nào?

Yêu cầu năng lực đối với Product Owner
Yêu cầu năng lực đối với Product Owner. Ảnh: visual-paradigm.com
Dưới đây là một số khả năng mà PO cần có để hoàn thành vai trò:

 • Kiến thức tổng quản về agile software development (phát triển phần mềm linh hoạt)
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án
 • Khả năng xác định câu chuyện người dùng (user story)
 • Kỹ năng truyền đạt xuất sắc, đặc biệt là với khách hàng và ban lãnh đạo
 • Hiểu biết các nguyên tắc khoa học máy tính (đối với các sản phẩm phần mềm)
 • Khả năng giải quyết vấn đề liên tục
 • Kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile (nhóm phát triển phần mềm linh hoạt)
Ngoài ra, product owner nên biết về bản chất luôn thay đổi của thị trường phần mềm. Công nghệ phát triển nhanh chóng mang đến một loạt thách thức riêng cho các nhóm phát triển sản phẩm

Điều đó, cùng với sự thay đổi nhu cầu của khách hàng thường là lý do khiến một sản phẩm không tạo được dấu ấn trên thị trường.

Mặc dù phương pháp agile quản lý rất nhiều thách thức, sản phẩm cuối cùng cần một chuyên gia giám sát sự phát triển của nó.

Đây là nơi phát huy khả năng của product owner.

Product owner lý tưởng năm 2021

Product owner là vị trí quan trọng do sự đa dạng về kỹ năng cần thiết.

Trách nhiệm của product owner tương tự như những gì bạn thấy trong mô tả công việc của scrum master hoặc product manager.

Khác biệt duy nhất giữa cả hai là product manager chỉ là một trong nhiều vai trò mà product owner phải thực hiện.

Do đó, đôi khi, nội dung tuyển dụng việc làm cho product owner có thể gây nhầm lẫn — đặc biệt nếu bạn không nhận thức đầy đủ về những gì vị trí đó yêu cầu.

Nếu bạn đang cân nhắc sự nghiệp product owner, hãy đảm bảo là bạn nắm vững mô tả công việc của nó.

Tham khảo: productmanagerhq.com