2 Result pandemic found

  • 1 like(s)
  • 876 view(s)

The Great Resignation, không phải ai cũng nghỉ việc vì trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ hoặc vì họ phải chăm sóc trẻ em hoặc người già… mà vì sự cân bằng công việc – cuộc sống.


  • 0 like(s)
  • 1169 view(s)

Tiếp tục cập nhật về những tác động của đại dịch COVID-19 lên giới công nghệ hay kế hoạch remote work của các doanh nghiệp công nghệ trong năm nay, Gambaru mời bạn theo dõi những dự đoán về xu hướng làm việc nói chung trong tương lai.